KYYNÄRNIVEL

Kyynärnivel ja etujalkojen terveys on hyvin tärkeä koiralla, koska n. 60 % koiran painosta on koiran etuosassa.  Tästä syystä kyynärnivelen nivelrikko invalidisoi koiraa yleensä pahemmin kuin esim. lonkkien nivelrikko.  Hyvin usein tätä ongelmaa on pidetty vain isojen raskaiden koirien ongelmana, mutta vuosien saatossa on tullut ilmi, että samaa ongelmaa esiintyy myös joillain pienilläkin roduilla.  Havannankoira kuuluu lisäksi geeniperimältään vahvasti kondrodyspalsia rotuihin; joka tuo oman lisänsä tähän asiaan.

Itse törmäsin hyvin vahvasti ja surullisesti tämän asian, eteen vuonna 2015, kun omalla kasvatillamme ja koirallamme Nalalla eli Bedårande`s Happy Queen tuli isoja ongelmia eturaajoissa ja hän lähti "vihreämmille niityille" aivan liian nuorena vain 1 vuoden ja 5 kuukauden iässä.  Se järkytys mihin Nalan elämän polku, mitä ihanimman prinsessamme kanssa johti, satutti, herätti, lamaannutti ja sen jälkeen lisäsi tiedon halua ja pohdintaa voinko itse tehdä jotain estääkseni, vähentääkseni ongelmia.   Tiedän yhä, että aina ei geeniloton tuloksiin voi vaikuttaa, mutta pikku hiljaa alan myös luottamaan siihen, että ehkä kuitenkin jotain on tehtävissä, että asiat ei niin usein kärjisty niin pahaksi.

Yhtenä seurantavälineenä, joka pystytään myös samalla dokumentoimaan on ollut kyynärnivelien kuvauttaminen, nykyään havannankoirilla kuvaus kulmaa on muutettu ja puhutaan INC-kuvista. Havannankoirilla ei enää saa edes virallisesti lausuttuna perinteistä kyynärkuvaa; niiden lausuminen loppui vuoden 2020 alusta. Vuonna 2021 saimme vihdoin INC kuvaukset myös virallisesti lausuttavaksi kennelliitton ja vuoden 2022 alussa vihdoin, myös vanhatkin INC tulokset, jotka INCOC lausuntopalvelu oli lausunut sai siirrettyä kennelliiton jalostusnettiin.

Itse  työstän asiaa yhä omalla kohdallani eteenpäin kuvauttamalla kaikki omat koirani, kiinnitän huomiota heidän ruokintaan ja liikuntaan varsinkin pentu aikana ja nuorukaisena.  Geeniperimän lisäksi, ruokinnalla ja ympäristötekijöillä on todettu olevan vaikutusta koiran kehitykseen.   Ja koska geeniperimä on havannankoirilla se mikä on, voimme koittaa vaikuttaa eniten asiaan näillä muilla tekijöillä ja lisäksi jalostusvalinnoilla.

Toivon, että 10 vuoden päästä jo hieman näen mietintöjeni tuloksia enemmän :)